วิธีการตั้งค่า Hey Siri บน iPhone ของคุณ

ฟีเจอร์ Hey Siri ซึ่งเปิดให้ใช้งานแล้วตั้งแต่ iOS 8 ช่วยให้คุณได้รับความสนใจจาก Siri เพียงแค่พูดว่า สวัสดี Siri ถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นดังนั้นหากคุณต้องการใช้คุณสมบัตินี้คุณจะต้องทำตามขั้นตอนการตั้งค่าแบบย่อ

ในการตั้งค่า Hey Siri ไปที่การตั้งค่าและเลื่อนลงไปที่ Siri & Search

  • ในหน้าจอที่ปรากฏขึ้นให้เปิด Listen สำหรับ "Hey Siri"

  • จากนั้น iPhone หรือ iPad ของคุณจะช่วยให้คุณฝึกให้รู้จักสั้น ๆ เมื่อคุณพูด "เฮ้สิริ." คุณจะถูกขอให้สามครั้งพูดว่า "เฮ้สิริ"
  • จากนั้นคุณจะถูกขอให้พูดวลีสองสามข้อ: "เฮ้ Siri วันนี้อากาศเป็นไงบ้าง" และ "เฮ้สิรินี่ฉันเอง"
  • จากนั้นคุณจะเห็นหน้าจอว่า "Hey Siri" พร้อมแล้ว แตะเสร็จแล้วคุณก็พร้อมที่จะใช้คุณสมบัตินี้แล้ว

โปรดทราบว่าคุณไม่จำเป็นต้องเสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟในระหว่างขั้นตอนการตั้งค่านี้