วิธีปิดการใช้งานกดหน้าแรกเพื่อเปิดด้วย iOS 10 บน iPhone

ด้วย iOS 10 ให้กดปุ่ม Home เพื่อเปิดหมายความว่าคุณต้องคลิกปุ่มโฮมเพื่อไปยังหน้าจอหลักของคุณ คุณจะเห็นที่ด้านบนของหน้าจอล็อคเมื่อคุณใช้ Touch ID จะมีข้อความว่า Unlocked แต่จะไม่เปิดเป็น Home จนกว่าคุณจะกดปุ่ม Home และหากคุณปิดใช้งาน Raise to Wake การปลดล็อก iPhone ของคุณจะใช้การกดปุ่ม Home สองครั้ง กด Home เพื่อเปิดสามารถปิดการใช้งานได้ในการตั้งค่าโดยเปิด Rest Finger เป็น Open ต่อไปนี้เป็นวิธีปิดใช้งานกดหน้าแรกเพื่อเปิดด้วย iOS 10 บน iPhone

วิธีปิดการใช้งานกดหน้าแรกเพื่อเปิดด้วย iOS 10

  • เปิดการตั้งค่า

  • แตะทั่วไป

  • เลือกการช่วยสำหรับการเข้าถึง

  • แตะปุ่มหน้าแรก

  • เปิด Finger Rest เป็น Open

หากคุณเปิด Raise to Wake คุณไม่จำเป็นต้องกดปุ่มโฮมเพื่อเปิดหน้าจอหลักเลย เพียงวางนิ้วของคุณบน Home และ Touch ID จะเปิด iPhone ของคุณ หากคุณไม่มี Raise to Wake on กดเพียงครั้งเดียวจะเปิด iPhone เหมือนที่ทำก่อนที่จะมีการเปิดตัว iOS 10