โทรเข้าเพื่อรับฝากข้อความเสียงจากโทรศัพท์เครื่องอื่น

หากต้องการเกิดขึ้นคุณสามารถโทรออก iPhone และฟังข้อความเสียงของคุณจากโทรศัพท์เครื่องอื่น หมุน iPhone ของคุณแล้วรอให้วอยซ์เมลส่งมา ในขณะที่คำทักทายเล่นกด * รหัสผ่านข้อความเสียงของคุณ (คุณสามารถเปลี่ยนได้ในการตั้งค่า> โทรศัพท์) และจากนั้น # ในขณะที่คุณกำลังฟังข้อความคุณมีสี่ตัวเลือกที่คุณสามารถทำได้ตลอดเวลา:

  • ลบข้อความโดยกด 7
  • บันทึกโดยกด 9
  • เล่นซ้ำโดยกด 4
  • ฟังวันที่เวลาและหมายเลขข้อความที่มาจากการกด 5

หมายเหตุ: หากคุณต้องการฟังข้อความเสียงของคุณ (ในการตั้งค่าด้านบน) แทนที่จะใช้ Visual Voicemail ของ iPhone ให้กด 1 ค้างไว้เหมือนกับที่คุณทำบนโทรศัพท์มือถือมาตรฐาน